Vi är Delibake

Delibake i Örebro AB är ett svensk bageriföretag med en av Europas mest effektiva produktion av småkakor. Företaget grundades 1990 och är beläget i Örebro. Förutom traditionella svenska småkakor tillverkas bland annat pepparkakor, chokladbollar och punschrullar.

Delibake är ett flexibelt och kundorienterat företag som arbetar nära sina kunder. Våra produkter finns på ett antal marknader både under eget varumärke men framförallt under våra kunders varumärken. Drygt 80% av försäljningen sker till utlandet.

Med högkvalitativa produkter, kunskap och flexibilitet är Delibake en stark partner för långvariga affärsrelationer. Delibake är certifierade enligt IFS, RSPO och Rainforest Alliance.

Kvalitet och miljö

För oss på Delibake är hälsa, kvalitet och miljö viktiga och självklara delar i den dagliga verksamheten. Våra småkakor, bitar, rullar, flarn och bollar skall alltid hålla en hög och jämn kvalitet och tillverkas av de allra bästa råvarorna.

Palmolja
All palmolja som vi använder i vår tillverkning i är certifierad enligt RSPO´s kriterier. Vi använder i så stor utsträckning som möjligt segregerad palmolja som är en högre certifieringsnivå (www.rspo.org).

Konserveringsmedel
Konserveringsmedel använder vi enbart i obakade produkter som kondisbitar då vi anser att det är nödvändigt för att garantera livsmedelssäkra produkter.

Ägg
Sedan ett par år tillbaka använder vi oss bara av ägg från frigående höns.

IFS
Delibake är certifierade enligt den tyska IFS-standarden för livsmedelssäkerhet.

HACCP
Delibake arbetar enligt internationella arbetsmetoden HACCP som syftar till att garantera produktsäkerheten inom livsmedelshantering.

Miljöpolicy

Delibake är ett modernt och högeffektivt industribageri för småkakor och kondisprodukter. Delibake ska i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer garanteras en god miljö och hälsa. Målet är att ständigt förbättra verksamhetens miljöprestanda i syfte att bidra till att de nationella miljömålen och FN:s globala hållbarhetsmål uppnås.

Vi skall arbeta för att bidra till en ständigt förbättrad miljö. Detta gör vi genom att:

Kvalitets och livsmedelssäkerhetspolicy

Syfte
Delibake är ett modernt och högeffektivt industribageri för småkakor och kondisprodukter. Vår kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicy klargör hur vi skall gå till väga för att:
• Producera säkra, tillförlitliga, lagliga och hållbara produkter, samt,
• Tillgodose ansvaret mot kunderna och erbjuda produkter som tillfredsställer de förväntningar som konsumenter, kunder och myndigheter har gällande kvalitet och livsmedelssäkerhet.

Detta ska uppnås genom att vi aktivt jobbar med vår livsmedelssäkerhetskultur som bygger på:

1. Starkt ledarskap
2. Ledningens engagemang
3. Motivation
4. Kompetensuppbyggnad
5. Engagerade medarbetare
6. Kvalitetsmedvetande
7. Öppen och tydlig intern och extern kommunikation
8. Ständig förbättring av ledningssystem

Ansvar
Företagsledningen har den övergripande ansvaret för produktens säkerhet, tillförlitlighet, lagenlighet/myndighetskrav samt de kundkrav som ställs på livsmedelssäkerhet och kvalitet. Företagsledningen ansvarar också för att kvalitets- och livsmedelssäkerhetspolicyn är kommunicerad externt via hemsida och att vi har vår personals förståelse och respekt för denna.

Våra principer
• Utveckla medarbetarnas kompetens och ge medarbetarna förutsättningar att uppnå sina mål.

• Genom att motivera våra medarbetare ska vi säkra en ökad förståelse för kvalitet och ansvar för eget arbete med hjälp av bland annat vårt kvalitetssystem Deliway.

• Genom effektiv intern kommunikation och utbildning ska vi hjälpa medarbetare att förstå sin roll och sitt ansvar i det dagliga arbetet med att skapa kvalitetsresultat. Vi ser vikten av deras feedback när det gäller livsmedelssäkerhetsrelaterade frågor och vi tar till vara på den när vi gör våra Q-ronder. Q-ronder dokumenteras och kommuniceras till berörda personer.

• Genom en effektiv extern kommunikation ska vi säkra ett gott förhållande till våra leverantörer, kunder och övriga intressenter.

• Våra kunder och leverantörer ska känna sig trygga i att vi strävar mot ett hållbart samhälle både vad gäller miljö som sociala faktorer. Vi tar ansvar för vår personal och deras arbetsmiljö. Vi tar avstånd mot diskriminering och tillämpar lagar för branschen.

• Genom att aktivt arbeta med HACCP skall vi säkerställa en optimal livsmedelssäkerhet på samtliga produkter.

• Vi ska säkra att Delibake i Örebro AB framställer produkter som stämmer överens med våra specifikationer och att produkterna inte kommer till försäljning innan godkänd kvalitet uppnås.

• Vi ska följa gällande lagar och förordningar

• Vi ska utveckla vårt företag genom att arbeta med ständiga förbättringar.
• Vi ska arbeta utifrån ett processinriktat arbetssätt och med ett riskbaserad tänkande.
• Förbättringar och åtgärder rörande livsmedelssäkerhet och kvalitet ska mätas och följas upp.

 

Certifikat 

Fabriksförsäljning

I vår fabriksförsäljning har du möjlighet köpa flertalet av våra goda produkter. Butiken ligger i anslutning till fabriken.

Öppettider

Måndag - Torsdag 07:00 - 16:00
Fredag 07:00 - 15:00

Vi tar endast swishbetalning i butiken

 

 

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss och våra produkter? Har du frågor eller undrar över något? Hör av dig till oss!

Skriv ett mail till info@delibake.se
eller ring oss 019 - 30 40 60
Do you prefer english? Click here!